Viljen I veta och viljen I förstå

Viljen I veta och viljen I förstå,
hur bönderna plägar så havre?
Min fader han sådde, han sådde si så här,
och se'n så vilade han armen.
Han stampa' med sin fot,
han klappa' med sin hand,
så gladelig, så gladelig;
han vände sig om uti dansen.

Se vad jag fick uti min hand,
se vad jag fick att föra!
En liten gosse/flicka, så fager och så fin,
så nätt uti sina kläder.
Jag håller dig så kär,
Jag stiger dig så när,
jag kan inte säga hur vacker du är,
jag låter dig stå för en annan.