Vi tänder ett ljus i advent

Vi tänder ett ljus i advent,
det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i advent,
det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda
och fryser på vår jord,
de borde få sitta vid vårt bord
när vi tänder ett ljus i advent.
När vi tänder ett ljus i advent.