Vi äro musikanter

Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela fiolioliolej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderalla, bomfaderalla.
Vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderalla, lej.

Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela fiolioliolej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa andra hållet,
andra hållet, andra hållet.
Vi kan dansa andra hållet,
andra hållet med.

Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela fiolioliolej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderalla, bomfaderalla.
Vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderalla, lej.