Välkommen du härliga Juletid

Välkommen du härliga juletid
med skimrande snöfall och helgdagsfrid!
Välkommen med tindrande gran i vart hus
med ottesångsklockor och orgelbrus!
Välkommen till oss ifrån himmelshöjd!
Välkommen med strålande julefröjd!