Upp gläd er alla

Upp gläd er alla - gläd er nu
och tag emot ett heligt bud
som ger oss frid på jorden
För nu är männskosonen här
Och ska, för att han har oss kär
ge kraft åt visdomsorden

Se ingen sorg skall finnas mer
Guds glädje kommer till oss ner
Precis som det blev skrivet
Så tag emot Guds dyra skatt
Och fröjdas denna julenatt
Guds son skall ge oss livet

Å Gud din visdom är så stor
Att ingen som på jorden bor
Förstår din nådegåva
Vi tackar dig för allt vi får
Den sanning som vi ej förstår
Den frid som du har lovat