Staffan var en stalledräng

Staffan var en stalledräng
vi tackom nu så gärna
Han vattnar sina fålar fem
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.

Nu är eld uti var spis,
vi tackom nu så gärna.
Julegröt och julegris,
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.

Nu är fröjd uti vart hus,
vi tackom nu så gärna.
Julegran och julegris
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.