Så milt lyser stjärnan

Så milt lyser stjärnan, fast natten är kall
Den lyser på krubban i Betlehems stall
Se, där vilar Jesus på bädden av strå
Hans glädje skall alla i Julkvällen få

Han kommer till stora, han kommer till små
Och följer oss sen på den väg som vi gå
Så låt oss nu sjunga i jublande fröjd
Som änglarna små uti himmelen säg