Skära, skära havre

Skära, skära havre.
Vem skall havren binda?
Jo, det skall allra kärasten min.
Var skall jag honom finna?
Jag sågen igår afton
uti det klara månesken.
När var tar sin, så tar jag min
och så blir trollet ingen.

Det var rätt och det var rätt
och det var rätt och lagom,
att trollet fick i ringen gå
för ingen ville hana.
Fy skam, fy skam,
för ingen ville hana.