Räven raskar över isen

Räven raskar över isen.
Räven raskar över isen.
Får jag lov, får jag lov,
att sjunga flickornas visa?

Så här gör flickorna var de går
och var de sitter och var de står.
Så får vi lov, så får vi lov
att sjunga flickornas visa?

Gossarnas visa
Gummornas visa
Gubbarnas visa
Skräddarens visa
Skomakarens visa
Bagarens visa