O du saliga, o du heliga

O du saliga, o du heliga,
nådebringande Juledag!
Ära ske Herran
nära och fjärran!
Änglar förkunna Guds välbehag.

Född är Frälsaren
och Förlossaren,
Kristus, Herren i Davids stad.
Kommen är friden,
himmelska tiden
nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Gåvor heliga,
outsägliga
gav oss Faderns barmhärtighet.
Krist vare hälsad!
Världen är frälsad.
Fröjda, fröjda dig, o kristenhet!