Nu står Jul vid snöig port

Nu står Jul vid snöig port
Knackar på och myser
Kära barn släpp in mig fort
Här står jag och fryser
Se min korg är full och tung
Båd åt gammal och åt ung
Har jag gåvor rara
Får jag hos dig vara
Ja kom kära jul kära jul

Jag för med mig tända ljus
Och en gran från skogen
Frid och fröjd i varje hus
Vänskap så förtrogen
Fattig man skall ej bli glömd
När han hungrar tyst och gömd
Och var sorg som gråter
Skall bli tröstad åter
Ja kom kära jul kära jul

Men vad bäst jag giver dig
Vill till sist jag spara
Jesusbarnet är med mig
Och din gäst vill vara
Vill du hava världens ljus
I ditt hjärta i ditt hus
Får han helga fröjden
Med sin frid av höjden
Ja kom Herre Krist Herre Krist