Lyss till änglasångens ord

Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
Nyfött barn vår konung är,
frid åt människor han bär.
Folk, stäm in i himlens kör
med sång som aldrig dör!
Han som fötts i Betlehem
är vår frälsare och vän.
Lyss till änglasångens ord:
Gu är kommen till vår jord!

Han som tronat högt i skyn,
oåtkomlig för vår syn,
blir ett barn i jungfruns famn.
Nära kommer livets ord,
tar gestalt på denna jord.
Mitt ibland oss bor det här,
visar oss vad kärlek är.
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!

Barn och broder, Gud och man,
fridens furste heter han,
stillar oro, läker sår,
lär oss bedja Fader vår,
delar all vår lust och nöd
mellan födelse och död,
möter oss en gång på nytt
när en evig dag har grytt.
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!