Lusse lelle

Lusse Lelle, Lusse Lelle.
Elva nätter före jul.
Lusse Lelle, Lusse Lelle.
Elva nätter före jul.

Nu äro vi hitkomna så näst före jul.
Nu äro vi hitkomna så näst före jul.

Goder morgon härinne
både kvinna och man.
Goder morgon härinne
både kvinna och man.

Husbonde uti huset med maka i famn.
Husbonde uti huset med maka i famn.