Klang min vackra bjällra

Klang, min vackra bjällra i den sena kväll!
Spring, min raska fåle över mo och fjäll!
Hemåt ila vi med vindens snabba fart,
där så vila vi i mjuka armar snart,
och vår lycka ingen må förtycka.
Alla kvällens norrsken flämta där i skyn,
alla sälla minnen skymta för min syn.

Klang, min vackra bjällra, glatt i kvällens ro!
Spring, min raska fåle, över fjäll och mo!
Första morgonstrålen randas i vårt hem,
alla skoga småle och vi le åt dem.
Om vi stjälpa, det kan ingen hjälpa!
Syns ett ljus ej glimma i den mörka däld?
Är det hemmets skimmer eller stjärnans eld?