Juletid

Ett barn som blir fött
- en sång klingar sprött
och överallt är det stor förväntan
Ljus i fönstret - snöflingsvind
kalla tår - blossande kind
Juletid - stilla ro och frid
och på himlen stjärna så blid
Det klingar av klockor och människor ler
En tid då vi tror på det goda vi ser

En tid att glädjas -
och att öppna vår boning
En tid för tillit och försoning
Ljus och värme - som kommer närmre
Änglar i höjden som hälsar vår Herre
Juletid - stilla ro och frid
och på himlen stjärna så blid
Det klingar av klockor och människor ler
En tid då vi tror på det goda vi ser

Juletid
Ro och frid
Na na na na

Det är en tid att dela och tid att drömma
En tid att förlåta - tid för att glömma
Julen är här, kärlekens ord
Ger hopp om att det ska bli
fred på vår jord
Juletid - stilla ro och frid
och på himlen stjärna så blid
Det klingar av klockor och människor ler
En tid då vi tror på det goda vi ser
Juletid - stilla ro och frid
och på himlen stjärna så blid
Det klingar av klockor och människor ler
En tid då vi tror på det goda vi ser
Juletid - stilla ro och frid
och på himlen stjärna så blid
Det klingar av klockor och människor ler
En tid då vi tror på det goda vi ser
Juletid - stilla ro och frid
och på himlen stjärna så blid
Det klingar av klockor och människor ler
En tid då vi tror på det goda vi ser