Jag drömmer om en jul hemma

Jag drömmer om en Jul hemma,
Där vintergatan slår sin bro
över tysta skogar och röda logar
I snön invid en frusen mo.

Jag drömmer om en Jul hemma,
I alla fönster brinner ljus.
Fint och pyntat är varje hus.
Ja, jag längtar till en granskogs sus.