Himlen i min famn

Vem har tänt den stjärnan
som speglas i ditt öga?
Vem tog mörket bort
i herdars blick din första natt?
Vem har flätat kronan,
av strå omkring din panna
Vem har fört tre vise
till vårt stall min kära skatt?

Är du en av tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du mitt lilla barn,
en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?
Jag fått skydda denna natt.
Är det själva himlen
som jag gungar i min famn.

Vem har väckt den rädslan,
som lät ditt hjärta gråta?
Varför tar din hand så hårt
ett grepp om mammas hår?
Runt oss dansar skuggor,
nu är ängeln borta
han sa så mycket vackert,
mycket mer än jag förstår.

Är du en av tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du mitt lilla barn,
en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?
Jag fått skydda denna natt.
Är det själva himlen
som jag gungar i min famn.

Musik
(gungar i min famn)

Giv att dina dagar får
bli till andras glädje
giv att alla möter dig
med kärlek mild och god
Aldrig ska jag glömma,
de ord som jag fick höra
vad som än oss händer
vill de ge oss kraft och mod

Är du en av tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du mitt lilla barn,
en ängel givit namn.

Är du jordens dolda skatt?
Jag fått skydda denna natt.
Är det själva himlen
som jag gungar i min famn.

Vem har tänt den stjärnan
som speglas i ditt öga
Himmeldiamanten,
över staden betlehem