Härlig är jorden

Härlig är jorden, härlig är Guds Himmel
Skön är själarnas pilgrimsgång
Genom de fagra riken på jorden
Gå vi till Paradis med sång

Tidevarv komma, tidevarv försvinna
Släkten följa släktens gång
Aldrig förstummas tonen från Himlen
I själens glada pilgrimssång

Änglar de sjöngo först för markens herdar
Skönt från själ till själ det ljöd
Människa, gläd dig, Frälsar'n är kommen
Frid över jorden Herren bjöd