Hej, mitt vinterland

Snötäckt ligger nu ett land
Under månbelysta nätter
Frosten strör med givmild hand
Gnistrande kristaller över vida slätter

Hej, mitt vinterland, nu är jag här
Nu biter frosten i min kind ty kall är kvällen
Hej, mitt vinterland, se månen där
Den lyser kyligt trind på mörka himlapällen

Bjällrans klang nu friden stör
När vi genom skogen kör
Bofink uti granens topp
Förlåt att vi väckte dig opp

Hej, mitt vinterland, nu är jag här
På vinterholiday
Nu blinkar stugens ljus mot mig
I mitt vita vinterland