Goder Afton

Goder afton, goder afton
båd´herre och fru.
Vi önskar Eder alla
en fröjdefull Jul.

Goder afton, goder afton
välkommen var gäst.
vi önskar Eder alla
en fröjdefull fest.