Fröjdas, vart sinne

Fröjdas, vart sinne,
julen är inne,
Frälsaren kommen är.
Se, huru ljusen
brinna i husen,
prisande vännen kär.

Natten förjagas,
redan det dagas,
sällhetens sol uppgår.
Herden för hjorden
mänska är vorden.
Nu är det jubelår.

O vilken ära:
Gud är oss nära,
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa
himlen vill bringa.
Säll den på honom tror!

Driv ur mitt hjärta
oro och smärta,
Jesus, ack, bliv hos mig!
Världen må fara,
din vill jag vara
nu och evinnerlig.

Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära ske Jehova!
Ljude de orden
vitt över jorden,
amen, halleluja!