En stjärna lyser så klar

Nu i den heliga timman
Ser vi mot himlens höjd
Och vi hör klockorna klinga
Känner vart hjärtas fröjd

Änglarna ger oss hopp och tro
Sjunger om fred på vår jord
Den som Gud aldrig övergav
En stjärna lyser så klar

Kärleken världen behöver
Vet vi att barnet bär
Vår långa vandring är över
Stjärnan har stannat här

Refrein

Himmelen ligger och slumrar
På jordens gula halm
Vi känner fröjd och förundran
För vi har kommit fram

Här kan vi drömma om den fred
Som vi ska äga en gång
Barnet som fötts tar himlen med
Och jordens fylls utav sång

Refrein

O, den lyser så klar
Jag kan se den