Dagen är kommen

Dagen är kommen! Kärlek triumferar.
Kristus är född åt oss i Betlehem,
hälsad av änglar,väntad av all världen.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa,
Människosonen av Maria född.
Så Gud sin kärlekför all världen visar.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

Ordet blev kött och tog sin boning bland oss,
kom här i tiden. Kristus är hans namn.
Så han sig härligför all världen visar.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

Sjung halleluja! Sjung, ni änglaskaror.
Sjung, alla helgon, alla jordens folk.
Lov, tack och äravare Gud i höjden.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.

Evige Fader, evig är din strålglans,
evigt är världens ljus från Betlehem.
Här över barnetevig lyser glorian.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja
vår Herre och Gud.