Ave Maria

 - Peter Jöback

Ave Maria
Jungfru skön
Du hör min bön, du ser min bön
Du väntar blid i mörkrets tid
Giv hopp och tro
led mig hem i frid
Jag vilar lugnt när natten skrider
Som barnet i din trygga famn
Om ondskan vill ha krig och strider
Då ska jag viska ömt ditt namn

Ave Maria
Ave Maria
Gratia plena
Maria
Gratia plena
Maria
Gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus, tecum

För tid som flytt
Och återstoder
Vi ber till dig i himlens krök
Välsignad barnet och hans moder
En himmelsk drottning och vår bön
Ave Maria
Ave Maria