Goder Morgon

Goder morgon, goder morgon
båd´herre och fru.
Vi önskar Eder alla
en fröjdefull Jul.

Goder morgon, goder morgon
välkommen var gäst.
vi önskar Eder alla
en fröjdefull fest.